Spring naar de inhoud

Start-ups maken kans op Find Your Co-Founder traject dankzij steun van VLAIO

Netwerk Ondernemen > Partners > Start-ups maken kans op Find Your Co-Founder traject dankzij steun van VLAIO

Zes innovatieve start-ups maken, dankzij steun van VLAIO, kans op een Find Your Co-Founder traject van Netwerk Ondernemen. In dit traject worden startende founders op zoek naar een professionele wederhelft gematcht aan het ideale profiel. Het intensief traject focust niet alleen op matching, maar omvat ook het nodige advies en de begeleiding die nodig zijn om een duurzame match te bewerkstelligen. Beloftevolle, innovatieve start-up founders en founder-wetenschappers kunnen zich kandidaat stellen tot 15 september 2023.

Slaagkans van start-ups hoger met founding team

Maar liefst 90% van start-ups faalt, onafhankelijk van de sector waarin ze opereren (Embroker). Terwijl 10% faalt in het eerste jaar, valt het doek over de meeste start-ups in het tweede tot vijfde jaar van de onderneming (70%). Niet toevallig is dit de fase waarin de start-up substantieel groeit, zijn eerste medewerkers aanneemt en de product/market fit op punt stelt. Veel studies vinden plaats op Amerikaanse bodem, maar onderzoekers van Vlerick i.s.m. Deloitte stellen dat start-up trends in België niet veel afwijken van die van de Verenigde Staten.

De rol van het founding team van start-ups wint de laatste jaren aan aandacht. En terecht, want de slaagkans van een start-up wordt maar liefst met 30% verhoogd wanneer er twee founders aan het roer staan ten opzichte van een single founder (Embroker). Een founding team haalt meer investeringen op, heeft een tot driemaal sneller groeiend klantenbestand en een grotere kans op gestage groei (veel start-ups falen wanneer ze te snel groeien). Bovendien geeft 23% van start-ups aan dat team issues rechtstreeks geleid hebben tot het falen van de onderneming (Entrepreneur).

Mede daarom wil VLAIO, in samenwerking met Netwerk Ondernemen, zes innovatieve founders de kans geven om hun professionele wederhelft te vinden via het Find Your Co-Founder traject.

Voor innovatieve start-up founders & founder-wetenschappers

Netwerk Ondernemen spitst zich bijna 10 jaar toe op scale-ups, maar deze oproep richt zich specifiek op beloftevolle, innovatieve starters en founder-wetenschappers. Sabine Eevers, bezieler van het Find Your Co-Founder programma, legt uit: “Het Find Your Co-Founder traject bestaat al langer voor scale-ups, venture builders en overlaters. In het uitbouwen van onze dienstverlening merkten we op dat ook beloftevolle starters gebaat zijn bij het programma. Aan de intensieve begeleiding van het traject hangt uiteraard een prijskaartje dat voor jonge start-ups een hoge drempel is. VLAIO zag de meerwaarde van het traject voor deze doelgroep en besloot om zes geselecteerde start-ups financieel te ondersteunen in het traject. Een Find Your Co-Founder traject heeft een marktwaarde van ongeveer 20.000 euro (excl. btw). De geselecteerde start-ups kunnen dankzij de steun dit traject volgen aan 3.000 euro (excl. btw).

Patrick Jordens, Coördinator ambitieus ondernemen bij VLAIO, vult aan: “Een innovatief idee uittesten op de markt vraagt andere vaardigheden dan het uitbouwen van de onderneming tot een internationaal succes. Ik zie die verschillende vaardigheden zelden verenigd in één persoon. Netwerk Ondernemen biedt met Find Your Co-Founder een oplossing. Ik geloof echt dat dit programma een bouwsteen kan zijn om de groei van een start-up te versnellen.

Ook founder-wetenschappers, doctorandi of doctoraathouders kunnen zich kandidaat stellen voor de oproep. “De bijdrage van PhD-ondernemers aan universitaire spin-offs wordt niet altijd voldoende erkend. Wanneer een PhD-ondernemer bij de oprichting een beperkt aandelenbelang krijgt toegewezen en dit belang verder verwatert tijdens latere financieringsrondes, kan dit leiden tot een gebrek aan motivatie. Het aligneren van de belangen van alle betrokken partijen en het vinden van een passende overeenkomststructuur is niet altijd even gemakkelijk. Door deel te nemen aan Find Your Co-Founder haal je een onafhankelijke, derde partij aan boord die oog heeft voor alle stakeholders en een ondernemend, complementair profiel koppelt aan de wetenschapper/uitvinder”, verduidelijkt Sabine. “Zo brengen we nieuwe, ontwikkelde kennis sneller naar de markt en ontzorgen we de founder-wetenschapper in de taken die veel energie kosten.”

Nood in de markt & focus op soft skills

Het huidige aanbod rond het zoeken en vinden van een co-founder, beperkt zich in Vlaanderen voornamelijk tot start-up communities en netwerkevenementen. Zelfs al loop je daar een potentiële co-founder tegen het lijf, die persoon aan boord halen en er nauw mee samenwerken op een duurzame manier, is een ander paar mouwen. Ook headhunters en online matching platformen bieden niet de juiste oplossing, gezien zij te weinig gespecialiseerd zijn in het reilen en zeilen van start-ups.

Bovendien wordt er in co-founder matching te vaak de focus gelegd op hard skills. Ervaring en competenties zijn helemaal niet de doorslaggevende factor in succesvolle teams. Soft skills zoals ‘liefde voor ondernemen’ en ‘gedeelde strategische visie’ zijn minstens even belangrijk (Harvard Business Review). Uit een LinkedIn poll van Netwerk Ondernemen blijkt dat waarden en doelen (82%) het allerbelangrijkste zijn om met je co-founder op één lijn te zitten. De rolverdeling (15%), de vergoedingen (3%) en aandelenverhouding (0%) vallen daarbij in het niets.

“Dat maakt de zoektocht daarom niet makkelijker, maar des te interessanter”, zegt Sabine Eevers. “We starten het traject dan ook met een diepe duik in het persoonlijk kompas van de founder. Wat is jouw persoonlijke ‘waarom’? Waar wil je naartoe met jouw bedrijf? Wie ben jij als persoon? De antwoorden op die vragen zijn onontbeerlijk om keuzes te maken in, onder andere, de zoektocht naar een complementair profiel.”

De zoektocht naar een co-founder stopt niet bij de matching. Aandacht voor mogelijke oorzaken van conflicten worden op tafel gelegd en besproken. Ook daarna worden de twee profielen nauwgezet opgevolgd. “We volgen de samenwerking ook in de praktijk op, wat wij vaak de ‘verlovingsperiode’ noemen. De eerste drie maanden monitort en evalueert Netwerk Ondernemen de samenwerking tussen beide partijen. Bij een positieve evaluatie, ondersteunen we beide founders in het opmaken van een lange termijn overeenkomst waar ze zich beide goed bij voelen”, eindigt Sabine.

De oproep in ’t kort

Voor wie: Beloftevolle, innovatieve starters die in een vroege fase van hun onderneming op zoek zijn naar een co-founder.

Wat krijg je: Een interactief co-founder traject door Netwerk Ondernemen, inclusief advies, begeleiding, de zoektocht, de matching en de nazorg ter waarde van 20.000 euro.

Eigen bijdrage: 3.000 euro, exclusief btw

Deadline kandidatuur: 15/09/2023 (maar haast je, want vol = vol)

Meer info & inschrijven: www.findyourcofounder.be/vlaio